امضا تفاهمنامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی کشور

در بازدید جناب دکتر ستاری از ساختمان نوآوری و خدمات تخصصی کارآفرینی شتابدهنده کالومین که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ صورت گرفت , تفاهمنامه همکاری معاونت علمی و فناوری ... مشاهده مطلب