استانشهرنام مرکزنام مدیرتلفن دفترزمینه فعالیتآدرس
گلستانگرگانشرکت کیفیت سازان سبزسیدجواد حسینی32255290گردشگری-شتابدهندهگرگان - میدان ملاقاتی - ملاقاتی 6 روبروی دبستان ستارزاده - مجتمع فراز - طبقه اول
گلستانگرگانشرکت میغان پیاممحمدرضا نظری32232788گردشگری-کشاورزی گرگان - خیابان شهدا بین لاله 1و3 ساختمان صالحی
گلستانگرگاناندیشه سازان توسعه صنعت گلستاندکترمبصری32435099گردشگریگرگان - ابتدای کوی افسران- مرکزآموزش مدیریت صنعتی شمال
گلستانگنبدکاووس نوین بازارخانم زهرا الداغی33558668گردشگری - ITگنبد کاووس-خ طالقانی شرقی- نرسیده به بیمارستان بسکی- مجتمع عیسی بیگی
گلستانگرگان آتور پايا مهرسید حامد میراستوار مقدم32528867گردشگری-کشاورزیگرگان- جاده نهارخوران-روبروی عدالت 73 مجتمع تجاری پارتانا-طبقه یک -واحد3
گلستانعلی آبادکتولدانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتولمجید نصیری34240382ITعلی آبادکتول-خ کمربندی-دانشگاه آزاداسلامی
گلستانگرگانصنعت یاران کارآفرینعلی اصغر فندرسکی32154560صنعت و خدمات صنعتیگرگان- چهارراه دانش- مطهری جنوبی- بین مطهری 14 و 16. طبقه همکف
گلستانگرگان کرسی ایده پردازیعلی اصغر فندرسکی32154560کافه کارآفرینیگرگان- چهارراه دانش- مطهری جنوبی- بین مطهری 14 و 16. طبقه همکف
گلستانکردکویشرکت کارآفرینان فرهان رادکانسید داود میرصادقی34351435صنعت کردکوی عباس آباد - تربیت 1
گلستانگرگانشرکت دایان صنعت هیرکانعلی قزلسفلو32354827کشاورزیگرگان- عدالت 22- مجتمع مینا- طبقه اول - واحد1
گلستانگرگان دایان صنعت هیرکانعلی قزلسفلو32354827کافه کارآفرینیگرگان- عدالت 22- مجتمع مینا- طبقه اول - واحد2
گلستانگرگانشرکت سپهر رایانه اندیشه پردازان هیرکانکامیارعادل32355935فناوری اطلاعات و دانش نوینگرگان- خ امام رضا (ع) - نبش کوچه سوم - طبقه اول
گلستانگرگانجهاددانشگاهی گرگانرضا ثقفی32245961کافه کارآفرینیگرگان خیابان شهید بهشتی - کوچه بهشت نهم ضلع غربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گلستانگرگانکسب و کار دوست خوبعلی بائیان جزی32321070خدماتگرگان- گرگانپارس-خ آذر-روبروی نظام مهندسی استان-پلاک 86
گلستانگرگانشرکت کیفیت سازان سبزسیدجواد حسینی32255290صنعت-خدماتگرگان - میدان ملاقاتی - ملاقاتی 6 روبروی دبستان ستارزاده - مجتمع فراز - طبقه اول
گلستانگنبدکاووسشرکت هماهنگ دشتنسترن فرامرزی33540566کشاورزیگنبد کاووس- طالقانی شرقی-طالقانی2-مجتمع پارس-طبقه4-شماره 403
گلستانگنبدکاووسشرکت هماهنگ دشتنسترن فرامرزی33540566کافه کارآفرینیگنبد کاووس- طالقانی شرقی-طالقانی2-مجتمع پارس-طبقه4-شماره 403
گلستانگرگاناندیشکده تعالی فرزانگانمحمد حسین صابری32342881خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین گرگان- خ 5 آذر- بلوار حسام- بین کوچه 3و5 -مجتمع امین دوست-طبقه4