استانشهرنام مرکزنام مدیرتلفن دفترزمینه فعالیتآدرس
کردستانسنندحآرکا پشتيبان غربرئوف رحيمي33560128توليد (صنعت،معدن وکشاورزي) ،خدمات وبازرگانيسنندج ، بالاتر از ميدان شوري ، خيابان خضرزنده ، طبقه فوقاني شهربازي جاذبه
کردستانسنندحايمن کشت کردستانبهروز گلسرشت 33562026کشاورزي وخدمات وابسته وصنايع تکميليسنندج- مبارک آباد.ميدان امام شافعي، پارك جنت ،کوچه فرعي بهشت- کوچه بهشت۱- پلاک۱۴- طبقه اول. كد پستي 661976448
کردستانسنندحشرکت کارآفرينان آمايش پارس(سهامي خاص)داود امراء نژاد33730525توليد (صنعت،معدن وکشاورزي) ،خدمات وبازرگانيسنندج، شهرک بهاران ، 1/17، پارک علم وفن آوری کردستان کد پستی 6617739440
کردستانسنندحتوسعه کسب وکار کازيوهيدالله كرمي 337714545توليد (صنعت،معدن وکشاورزي) ،خدمات وبازرگانيآدرس: سنندج ، شهرك بهاران ،19/4 ،ميدان خبرنگار ، بلوار 29 اسفند ( بطرف 19/3) ، مغازه هاي مسجد نبي ، طبقه فوقاني لبنياتي كازيوه ، كد پستي 6617848890
کردستانسنندحشرکت تعاوني 4228 آبيدر سنندج (مجتمع آموزشي فرزانگان)فرح شريعتي33247400توليد (صنعت،معدن وکشاورزي) ،خدمات وبازرگانيسنندج، نرسيده به 4 راه فلسطين ، بلوار سيد قطب كد پستي 6616655741
کردستانسنندحشركت اهورا پرداز كردستان (بامسئوليت محدود)آرمان قوامي33730517شتاب دهنده وفضاي كاري مشتركسنندج، شهرک بهاران ، 1/17، پارک علم وفن آوری کردستان ,واحد j01 کد پستی 6617739440
کردستانسنندحشركت نوآفرينان آداك ژرفا(سهامي خاص)ادريس مرادي33730880شتاب دهنده وفضاي كاري مشتركسنندج، شهرک بهاران ، 1/17، پارک علم وفن آوری کردستان ,واحد a5 کد پستی 6617739440