استانشهرنام مرکزنام مدیرتلفن دفترزمینه فعالیتآدرس
مازندرانساری کارو اندیشه ماهر تواناداود موزانی بندپی کجور333633300صنعت ، خدمات ، کشاورزیساری-انتهای خیابان رودکی ، روبروی کوچه توحید
مازندرانساری نیک آتیه سازان آرناآرش جعفری33246280صنعت و خدماتساری-خ شهابی صدیقی 7 ساختمان نخل طبقه پنجم واحد 14
مازندرانسیمرغ کیفیت اندیشان نوآور رضا خسروی 32364671صنعت ، خدمات ، کشاورزیشهرستان سیمرغ -دانشگاه جامع علمی کاربردی کیاکلا
مازندرانقائمشهر تدبیر آفرینان هوشمند افزامحمد مهدی پایدار42200840صنعت و خدماتقائمشهر -خیابان جویبار خزر30ایثار 24
مازندرانتنکابن توسعه دانش فن مهام تبرستان سعید محمدپور54229604خدماتتنکابن –چهارراه هفت تیر ، خیابان مجتهدزاده مجتمع فردوسی طبقه اول واحد 16
مازندراننوشهر بازارسازان آینده نگر پاشا محمد رضا پاشا زانوسی 52324688خدمات نوشهر –میدان همافران – مجتمع سام سنتر رو به روی فرمانداری –طبقه دوم واحد 1
مازندرانبابلسر محمد رضا پاشا زانوسی سینا احمدپور کاسگری35253113خدمات بابلسر –امام خمینی خیابان شهید شریفی
مازندرانساری جویندگان سلامت پیشه مازندراناسماعیل صادقی33358993کشاورزی گیاهان دارویی ساری-خیابان شهبند –کوچه حسینیه
مازندرانقائمشهر ناب کاربهین گستر طبرستان احسان سرگزی 42070150خدمات و کشاورزیقائمشهر –روبه بروی کوچه اداره کار قائمشهر خزر 17
مازندرانآمل کارآفرینان آویژه گستر مازندران قاسم افضلی حاجی دلا44258493خدمات –کشاورزی -صنعت آمل –خیابان طالب آملی دریا 8 – پلاک 2
مازندرانقائمشهر پیشه پویان برترغلامرضا میرزایی 42038808صنعت ، خدمات ، کشاورزی قائمشهر –سه راه ترک محله پشت اداره فنی و حرفه ای
مازندرانآمل احسان البرزجمال احسانی مقدم 44154615صنعت ، خدمات ، کشاورزیآمل-خیابان طالب آملی دریا 20
مازندرانبهشهر داروسازان شرق مازندرانبهزاد زارع بوانی 34531030کشاورزی بهشهر –سه را پیشوا کوچه ادب ساختمان نیلوفر
مازندرانبابل پندار رفیع کارآفرین البرزعمران حیدری 32200918خدمات ، کشاورزی بابل - خیابان طالقانی ایستگاه امل
نبش پاسداران 20 ساختمکان آبادیان
مازندرانآمل شونا نور نادر سعیدی شاهاندشتی 44156104صنعت آمل – میدان قائم نبش آموزش و پرورش ساختمان معراج
مازندرانساری گروه مشاوران کاروکارا تجارت امروز محمود حسن پور 33108555خدمات ساری –کوچه پیوندی – خیابان پیام نور ساختمان زردتشت
مازندرانساری پردازشگران عصر تراشه خاورمیانه محمد محمدزاده 33022431-ساری خیابان طبرستان مرکز رشد واحدهای فناور