استانشهرنام مرکزنام مدیرتلفن دفترزمینه فعالیتآدرس
آذربایجان غربیبوکانکارسازان آریان دانش فرزاد قلعه کوهی46265700صنعت و معدن،خدمات و کشاورزیبوکان-میدان انقلاب(اسکندری)جنب بانک مسکن -ساختمان دکتر وحیدی -طبقه سوم
آذربایجان غربیارومیهرشد آفرین غرب میهنعلی زبر دست33474366خدمات کارآفرینی،ارزیابی طرحهای اقتصادی و بهبود کسب و کارارومیه-شیخ تپه-خیابان غفاری آذر-نبش کوچه 7-ساختمان هفت طبقه -پلاک1/26
آذربایجان غربیارومیهآرمان ایده آفرینان توسعه سبزجعفر صادق فیضی33671134خدمات کارآفرینی ارومیه-خیابان مولوی یک-کوچه سوم-مجتمع ایرانی-طبقه اول-واحد 4
آذربایجان غربیارومیهیاشیل تامین آی سوسهراب عبداله زاده مقدم تیمور لو 33433318خدمات کارآفرینی،ارزیابی طرحهای اقتصادی و بهبود کسب و کارارومیه-خیابان دستغیب(مافی)-روبروی باغ توت-طبقه فوق قنادی کوثر پلاک 364
آذربایجان غربیارومیهمدیریت صنعتی تام پیوند آذربایجانمحسن افسر قره باغ33466150خدمات کارآفرینی،ارزیابی طرحهای اقتصادی و بهبود کسب و کارارومیه- خیابان حج-خ مدیریت صنعتی -سازمان مدیریت صنعتی
آذربایجان غربیارومیهآلپ شایامسعود نجفی42255711تحول کسب و کار و بازاریابیارومیه -خیام جنوبی -نبش کوچه 19 -ساختمان آرمتین-طبقه یک واحد 1
آذربایجان غربیمیاندوآبعلم و صنعت میاندوآبمهدی مقدم45244404کسب و کار و کارآفرینیمیاندوآب-خیابان 15 خرداد-جنب اداره کار-ساختمان خلاصه -طبقه دوم -واحد 1
آذربایجان غربیخویمهر گستر توسعه خویمسعود انوری36469696کسب و کار و کارآفرینیخوی-بلوار شهید احمد نیا-20متری شهید پناهقلی - پلاک 27
آذربایجان غربیارومیهتحول سازان پویاابراهیم محبوبی32261658تحول کسب و کار ارومیه-فلکه خیام-ساختمان پاسارگاد-طبقه 4 - واحد 4
آذربایجان غربیارومیهراهکار تجارت اروم نابرامین نوجوان32377775صنعت و کشاورزیارومیه -خ دستغیب -نبش کوچه 28 -روبروی باغ توت -طبقه فوقانی -قنادی کوثر -واحد اول
آذربایجان غربیارومیهتوسعه سامانه کارآفرینانسهیلا صادقیکسب و کارهای کشاورزی(صنایع تبدیلی)ارومیه -جانوستلو-برج خدمات فناوری کسب وکار -طبقه سوم
آذربایجان غربیتکابکارا داروی شیزندا مختاری 45535118گیاهان داروییتکاب -خیابان پاسداران -جنب اداره دارایی
آذربایجان غربیارومیه اروم پارسای پاسارگادفرشید فروزین32224089خدمات کسب و کارارومیه -جانوستلو-برج خدمات فناوری کسب وکار -طبقه سوم- واحد 303
آذربایجان غربیارومیه موسسه لوتوسنیما سراییان3232742برندینگ و بازاریابیارومیه -خیابان خیام جنوبی - کوچه 15 -پلاک 257 -طبقه دوم
آذربایجان غربیارومیه پرتو پیشگام صنعت آرادعلی میرزایی33459565صنعتارومیه-خیابان سفیر امید -کوی کهرم -مرکز فناوری و رشد واحدهای فناور