به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، در جلسه ای با حضور اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی، اداره کل فنی حرفه ای خراسان رضوی، دانشگاه آزاد مشهد، انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان و انجمن شتابدهنده استان، تفاهم‌نامه 10 ماده‌ای با هدف توسعه همکاری های مشترک در حوزه کارآفرینی، توسعه و ترویج آن و بمنظور تعامل، راهبری و حمایت از اکوسیستم کارآفرینی و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم با استفاده از ظرفیت‌های طرفین، بر وفق مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط به امضای طرفین رسید.

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.