در بازدید جناب دکتر ستاری از ساختمان نوآوری و خدمات تخصصی کارآفرینی شتابدهنده کالومین که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ صورت گرفت , تفاهمنامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی کشور در ساختمان شتابدهنده کالومین به امضاء رسید.

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.