اطلاعیه شماره ۲

تاریخ : ۱۳۹۹/۸/۲۰

دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

 

جهت دانلود فایل روی آیکن زیر کلیک کنید

اطلاعیه شماره ۱

تاریخ : ۱۳۹۹/۸/۲۰

فرمول نرخ دستمزد سال ۱۳۹۹

جهت دانلود فایل روی آیکن زیر کلیک کنید